top of page
_C1A3786.jpg

HISTORIEN OM TRO & LIV

Ideen til å lage Tro & Liv samtaleboks ble til i desember 2020. Jeg hadde invitert to venninner på middag og i den forbindelse gikk jeg for å kjøpe en samtaleboks rundt troslivet. Jeg fant ikke dette på den kristne bokhandleren, og ideen ble til.

 

Jeg startet med å utforme spørsmål til refleksjoner. Jeg begynte etter hvert å dele tanken med andre kristne, og fikk gode tilbakemeldinger. Jeg testet ut spørsmålene med venner underveis - og jeg opplevde at det fungerte bra! Noen nye tanker ble til, små og store åpenbaringer som betydde en forskjell for den det gjaldt, vi ble bedre kjent med hverandre, inspirerende vitnesbyrd ble delt, og ikke minst, samtalekortene ga en mulighet til å sette ord på og snakke sant om livet.

Jeg utformet over 300 spørsmål. Så fikk jeg hjelp av gode folk med norsk- og grammatikk-kunnskap til å lese korrektur. Det ble rettet på, korrigert, slettet og tilføyd!

 

Endelig en dag satt jeg med 210 kort som skulle bli til Tro & Liv samtaleboks. Designet ble laget med hjelp av Lister Reklame. Boks og kortene ble etter en lang og ukjent prosess produsert av et firma i Kina. Boksene ble fraktet med båt i en kontainer og levert på døra mi mars 2022.

Drivkraften underveis har vært å lage et verktøy som gir oss kristne mulighet til å snakke åpent og ærlig om livet, og til å reflektere over vår tro. Jeg tror at måten vi lever på i vår tid har satt preg på vårt trosliv. Det er mye overfladiskhet, mye «støy» og lite rom for stillhet og refleksjoner. Troen blir noe vi tar for gitt! Mange av samtalekortene utformet jeg med den hensikt at vi skal bli mer bevisste på betydningen av å være Guds barn. I dagens samfunn handler det i stor grad om å være effektive, egne prestasjoner, selvrealisering og materialisme. Vi veier og måler oss selv ut ifra hva vi presterer mer enn på verdien i hvem vi er som menneske. Dette tror jeg gjør at vi går med mange ubevisste løgntanker om oss selv, om Gud og om hvordan Han ser på oss.  Flere av samtalekortene handler om følelser og livet! Disse ble utformet med tanke på å dele indre liv, snakke høyt om det usagte slik at Gud kan lyse og peke på løgntankene, slik at vi kan bli fri fra det som holder oss nede fra å leve ut vårt fulle potensial.  

OM MEG

Jeg heter Gunhild Eftestøl, er 52 år og bor i Lyngdal i Agder. Jeg har vært personlig kristen i hele mitt voksne liv. Jeg tilhører Filadelfiakirken i Lyngdal. Jeg er utdannet familieterapeut og jobber til daglig på et kommunalt familiesenter. Jeg er velsignet med tre flotte barn. Jeg har erfart Guds omsorg og nåde i rikt mål, men jeg har også erfart perioder der jeg har stilt spørsmål til Guds eksistens og godhet. Jeg har erfart at Han har tålt alle mine tanker, spørsmål og følelser - både de korrekte og de mindre korrekte.

Jeg brenner for åpenhet og at vi som kristne våger å snakke ærlig om livet, til og med hverandre. Jeg brenner også for at vi skal tåle og respektere hverandres ulikheter og være rause med hverandre.

I mitt private liv og yrkesliv møter jeg stadig mennesker (meg selv inkludert) som strever med noe.  Og konklusjonen jeg har kommet til etter å ha levd i over 50 år, er at livet og troen på ingen måter er sort-hvitt. Det er mange nyanser. Nyansene får vi tak i når vi våger å snakke om det som er skjult bak fasaden, våger å lytte til hva den andre sier, og våger å tåle ulikheter som kommer til syne i nyansene. Det er nyansene vi lærer av og som fører til vekst.

Jeg drømmer om at samtaleboksen skal være et verktøy for refleksjoner, samtaler, åpenbaringer og vekst i eget liv.

IMG_20220202_094110.jpg
bottom of page